Јован ЖУЈОВИЋ

 

Јован ЖУЈОВИЋ
(Брусница, 18.10.1856 - Београд, 19.7.1936)
геолог и политичар
професор универзитета (Београд), министар иностраних дела и министар просвете и црквених дела.

СУД: редовни члан (Одбора за науке јестаственичке и математичке) од 30. I 1883. Секретар Одбора за науке јестаственичке и математичке 1890–1891.

СКА: прави члан (Академије природних наука) наименован 5. IV 1887. Председник СКА: 2. IV 1915 – 31. X 1918; 31. X 1918 – 7. III 1921. Привремени секретар СКА: 28. IV 1887–13. III 1889; 4. IX 1895–28. XII 1905. Секретар Академије природних наука од 22. II 1895 до 22. II 1896; од 22. II 1906. до 22. II 1911; од 7. III 1923 до 6. III 1928.

Приступна беседа: O вулканима и последњим морима у Србији. Шт.: СКА Глас 9 (1888) 28: Ј. M. Жујовића приступна академска беседа говорена на XII свечаном скупу Академије 19. Vl 1888. Проглашен: 19. Vl 1888. [СКА Год. 2 (1888) 165, 170–173].

Биографија, библиографија: Министри просвете Србије 1811–1918. Бгд 1994, 132–133: Јован Жујовић. - СКА Год 1(1888) 200–202 и 35 (1927) 167–208. - HE 1 (H. Кошанин). – EJ 8 (K. Petković, V. Vučković). - ΓΑ 14 (1937) 4–8 [J. Томић]. – Геолошка библиографија Југославије од 14. века до 1944. Бгд. 1954. Стр 318–320 (C. Милојевић). - Живот и дело српских научника, 1. САНУ 1996.

Некролог: СКГ н. с. 48 (1936) 600–603 (J. Продановић) + 603–606 (A. Белић). – Живот и рад 9 : 24 (1936) 188–189 (Г. Берић). – СКА Год. 46 (1937) 345–350 (Б. Гавриловић). – ΓΑ 14 (1937) 1–4 (J. Томић). – Весник Геолошког института 5 (1937) 11–14 (M. Павловић).

Фотографија: САНУ–Ф 215, 215/1–14, VIII, XII