Пјер ПОТЈЕ

 

Пјер ПОТЈЕ
Pierre Potier
(Буа-Коломб (Bois-Colombes), 22.08.1934 - Париз, 03.02.2006)
хемичар
директор Centre national de la recherche scientifique у Gif-sur-Ivette код Париза, и генерални директор за високу наставу и науку у француском Министарству за национално образовање.

САНУ: Одељење природно-математичких наука: инострани члан од 23.10.1997. Одељење хемијских и биолошких наука: инострани члан од 28.05.1998.

Приступна беседа: Одржао предавање у САНУ 8.10.2002 на тему: Доприноси медицини

Признања: Chevalier de la Legion dѣHonneur; Commandeur dans lѣOrdre National du Merite; CNRS Gold Medal, 1998.