Пол МОНТЕЛ

 

Пол МОНТЕЛ
Montel Paul
(Ница, 29.04.1876 - Париз, 22.01.1975)
математичар
професор универзитета: Париски универзитет, 1922-1946.

САНУ: Одељење природно-математичких наука: инострани члан од 4.11.1965.

Биографија, библиографија: Год. / САНУ 82 (1976) 200-202 (М. Томић)

Признања: dr hc Универзитета у Клују, Лувену, Бриселу, Лиежу, Варшави, Софији, Лими. Prix Gustave Roux, 1913; Prix Francoeur, 1918; Prix des Sciences mathematiques, 1924; Prix Poncelet, itd. Commandeur du Merite culturel de Roumanie; Commandeur de lѣ Ordre des Palmes Academie