Богдан ГАВРИЛОВИЋ

 

Богдан ГАВРИЛОВИЋ
(Нови Сад, 20.12.1863 - Београд, 5.8.1947)
математичар
др математике, професор универзитета (Велика школа, Универзитет, Београд).

СКА: дописник (Академије природних наука) од 31. I 1902. Прави члан (Академије природних наука) од 4. II 1905. Секретар Академије природних наука од 6. III 1928. до 7. III 1931. Председник СКА 12 (16) II 1931. до 25. I (1. III) 1937.

Приступна беседа: Проблем простора, хиперпростора и континуума. Шт.: СКА Глас 129 (1928) 3–23. Проглашен 7. III 1926 (СКА Год. 34 (1925) 264, 286–287)

Биографија, библиографија: СКА Год. 15 (1902) 285–287. – Споменицао отварању Универзитета. Бгд. 1906, 141–142. – НЕ 1 (Д. Поповић). – EJ 4 (D. Mitrinović). - GMFA serija II. 2 : 4–5 (1947) 203–204 (R. Kašanin).

Некролог: GMFA serija ll.2 : 4–5 (1947)201–203 (R. Kašanin). – Наука и техника 3 (1947) 782–783 (Аноним [С. Б.]). – PIM 2 (1948) 7–10 (M. Milanković). – САН Год. 54 (1951) 521–526 (М.Миланковић).

Фотографија: САНУ–Ф 199, 199/1