Византолошки институт
 

Византолошки институт САНУ основали су марта 1948. године Влада НР Србије и САН.

 
Директор: академик Љубомир Максимовић
Адреса: Кнез Михаилова 35
11000 Београд
Е-пошта: Inst.byz@vi.sanu.ac.rs
Сајт: www.byzinst-sasa.rs
Тел: (011) 3037-099, (011) 2637-095
Факс: (011) 3288-441