Музиколошки институт
 

Музиколошки институт основала је 1948. године Српска академија наука. Током педесетогодишњег рада био је на старању Одељења ликовне и музичке уметности САНУ, чији су поједини чланови били сарадници и директори Института.

У Музиколошком институту се прикупља, проучава и научно вреднује српска народна, црквена и уметничка - старија и новија - музика. Резултате досадашњег рада сталних и спољних сарадника чини тридесетак објављених монографија (добрим делом међународног значаја), зборници радова са научних скупова, критичка и фототипска издања црквене музике, плоче, аудио касете и компакт дискови са снимцима старе православне и изворне народне музике, одбрањене докторске дисертације и магистарске тезе сарадника. Педагошки рад сарадника остварује се кроз предавања на универзитетима у земљи и у иностранству, и консултацијама са студентима и млађим научним радницима у Институту.

Резултати рада представљају се не само научној већ и најширој јавности, путем изложби, радио и телевизијских емисија, на летњим курсевима и на концертима Студијског хора Института, како у земљи, тако и у иностранству.

Богати архив са микрофилмовима и фотографијама грчких и словенских неумских рукописа, аутографима српских композитора, старим и новим нотним издањима, фотодокументацијом, као и специјализована библиотека и фонотека са снимцима традиционалне народне и црквене музике, представљају неисцрпне изворе за будућа проучавања. Десет квалификованих сарадника, музиколога и етномузиколога, настоје да своја истраживања укључе у европске и светске музиколошке оквире.

 
Директор: др Мелита Милин
Адреса: Кнез Михаилова 35
11000 Београд
Е-пошта: musicinst@music.sanu.ac.rs
Сајт: www.music.sanu.ac.rs
Тел: (011) 2639-033
Факс: (011) 2639-033