Институт техничких наука
 

Институт техничких наука САНУ је позната у земљи и свету научна установа основана 1947. године, која обавља научно-истраживачку делатност из области техничко-технолошких и природних наука, подстиче њихов развој и унапређује основна и примењена истраживања у њима и, у сарадњи са привредом или самостално, остварује примену својих достигнућа.

 
Директор: др Зоран Ђурић, дописни члан САНУ
Адреса: Кнез Михаилова 35
п.п. 377
11000 Београд
Е-пошта: its@itn.sanu.ac.rs
Сајт: www.itn.sanu.ac.rs
Тел: (011) 2185-437, (011) 2636-994
Факс: (011) 2185-263