Географски институт
 

Географски институт је основан 31. маја 1947. године у оквиру Српске академије наука (Српске академије наука и уметности). Један од иницијатора, оснивача, и први директор Института био је академик Петар С. Јовановић. Међу директорима Института били су и академик Павле Вујевић, академик Милисав Лутовац, проф. др Душан Дукић, проф. др Милован Радовановић и други.

Институт је научна установа, јединица Српске академије наука и уметности у Београду, чија је основна делатност организација и систематски рад на унапређивању научних истраживања у области географије.

Посебно, задатак Института је да проучава просторне појаве, објекте, облике, односе, стања и процесе у географској средини. Истраживањима се обухватају просторне области Србије као и шире територије Балканског полуострва, Јужне и Средње Европе, Европе и Света.

Географски институт радове својих сарадника објављује у едицијама Зборник радова и Посебна издања. До сада је штампано 60 Зборника радова, са више од 600 ауторских прилога, и 76 монографијa.

Институт организује различите научне скупове на актуелне географске теме и сарађује са географским институцијама у земљи и иностранству, а посебно са институтима из Академија других земаља (Бугарска, Румунија, Словенија, итд.). Сарадници Института редовно учествују на научним скуповима у земљи и иностранству.

Институт је организован у четири одељења: за физичку географију (заступљене су све физичко-географске дисциплине), за друштвену географију (истраживања насеља, популациона и антропогеографска истраживања), за регионалну географију (просторно планирање и животна средина) и за картографију (припрема база података, обрадa података и израда тематских карата).

У Институту је ангажовано 22 сарадника (међу којима је пет доктора наука и једанаест магистара) који реализују пројекте финансиране од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије и других институција.

 
Директор: др Милан Радовановић
Адреса: Ђуре Јакшића 9
11000 Београд
Е-пошта: general@gi.sanu.ac.rs
Сајт: www.gi.sanu.ac.rs
Тел: (011) 2636-395, (011) 2636-594, (011) 2636-276, (011) 2638-790
Факс: (011) 2637-597