Аутор: Гордана Радојчић-Костић

 

 Вук Стефановић Караџић Јосиф Панчић Катарина Ивановић Стојан Новаковић Сима Лозанић Стеван Ст. Мокрањац Јован Жујовић Исидора Секулић Милутин Миланковић Иво Андрић

 

Хронологија бележи важне догађаје из историје учених друштава и Академије: рад на стварању књижевног језика и правописа, иницијативе за покретање првих просветних, културних и научних установа у Србији, појаву првих научних издања и прати делатност чланова који су обликовали научну, културну и политичку мисао у Србији од половине 19. до половине 20. века.

 

 

Претраживање