Делатност Одељења медицинских наука
 

Научна делатност чланова Одељења одвија се у различитим областима медицинских наука кроз научно-истраживачке пројекте. Своје резултате рада чланови излажу на скуповима Одељења. Научни рад се обавља и кроз делатност Одбора чијим радом руководе чланови САНУ, а сарадници су и истраживачи изван САНУ.

Истраживачке области су: неуролошке науке, биохемија, кардиологија, кардиопатологија, гломерулопатије, неурофизиологија (ексцитабилност, конвулзије), неурологија, хистологија, урологија, ендокринологија, имунологија, хирургија, нефрологија, стоматологија, васкуларна хирургија и ангиологија, хумана репродукција, психијатрија.