Делатност Одељења ликовне и музичке уметности
 

Осим индивидуалног стваралаштва појединих чланова, рад Одељења обавља се кроз два одбора и три посебна пројекта. Један одбор припрема Речник појмова из области ликовних уметности, док други организује истраживања из историје српске музике. Један од пројеката - „Снимање српске народне музике” - посвећен је етномузиколошким истраживањима на терену, проучавању и публиковању сакупљене грађе. У оквиру другог пројекта - „Снимање компакт-дискова и касета”- ради се на објављивању избора из етномузиколошких записа и архива на савременим носачима звука. Трећи пројекат - „Српско музичко наслеђе” - окупља истраживаче музичког живота у прошлости Србије, појединих личности, институција и збивања у њему. У одборима и на пројектима, осим чланова САНУ, раде и бројни сарадници Музиколошког института САНУ, као и научни радници одговарајућих струка изван Академије.