Делатност Одељења историјских наука
 

Одељење покрива три научне дисциплине: историју, историју уметности и археологију.

Научне задатке Одељење остварује научним пројектима и посредством бројних одбора. Пројектима и одборима покривена су, безмало, сва раздобља и сви периоди и подручја на којима живе Срби. То је случај и са археологијом и са историјом уметности. Свим пројектима и одборима руководе чланови САНУ, а у одборе су укључени и многи научни радници са универзитета и из неколико института. Научне задатке Одељењe остварује и посредством међуодељењских одбора и путем индивидуалних пројеката.

На старању Одељења је Византолошки и Балканолошки институт.