Секретари одељења
 

Миловановић, Градимир, секретар одељења, Одељење за математику, физику и гео-науке

Гашић, Мирослав, секретар одељења, Одељење хемијских и биолошких наука

Петровић, Зоран, секретар одељења, Одељење техничких наука

Мицић, Драган, секретар одељења, Одељење медицинских наука

Пипер, Предраг, секретар одељења, Одељење језика и књижевности

Стефановић, Димитрије, секретар одељења, Одељење друштвених наука

Војводић, Михаило, секретар одељења, Одељење историјских наука

Лојаница, Милан, секретар одељења, Одељење ликовне и музичке уметности

 

Одељење за математику, физику и гео-науке
Одељење хемијских и биолошких наука
Одељење техничких наука
Одељење медицинских наука
Одељење језика и књижевности
Одељење друштвених наука
Одељење историјских наука
Одељење ликовне и музичке уметности

 
Име:
Презиме:
Одељење:
Чланство:
Занимање: