Чланови Председништва САНУ
 

Костић, Владимир, председник САНУ, Одељење медицинских наука

Максимовић, Љубомир, потпредседник САНУ за друштвене науке, Одељење историјских наука

Поповић, Зоран В., потпредседник САНУ за природне науке, Одељење техничких наука

Анђелковић, Марко, генерални секретар САНУ, Одељење хемијских и биолошких наука

Пилиповић, Стеван, председник Огранка САНУ у Новом Саду, Одељење за математику, физику и гео-науке

Стојадиновић, Нинослав, председник Огранка у Нишу, Одељење техничких наука

Миловановић, Градимир, секретар одељења, Одељење за математику, физику и гео-науке

Гашић, Мирослав, секретар одељења, Одељење хемијских и биолошких наука

Петровић, Зоран, секретар одељења, Одељење техничких наука

Мицић, Драган, секретар одељења, Одељење медицинских наука

Пипер, Предраг, секретар одељења, Одељење језика и књижевности

Стефановић, Димитрије, секретар одељења, Одељење друштвених наука

Војводић, Михаило, секретар одељења, Одељење историјских наука

Лојаница, Милан, секретар одељења, Одељење ликовне и музичке уметности

 

Одељење за математику, физику и гео-науке
Одељење хемијских и биолошких наука
Одељење техничких наука
Одељење медицинских наука
Одељење језика и књижевности
Одељење друштвених наука
Одељење историјских наука
Одељење ликовне и музичке уметности

 
Име:
Презиме:
Одељење:
Чланство:
Занимање: