Одељење ликовне и музичке уметности - чланови
 
Редовни чланови:
 

Арсић-Басара, Светомир

Деспић, Дејан

Жебељан, Исидора

Јевтић, Иван

Лојаница, Милан, секретар одељења

Митровић, Бранислав

Омчикус, Петар

Оташевић, Душан

Стевановић, Тодор

 
Дописни чланови:
 

Божић, Светислав

Марић, Милан

Стевановић, Милица

 
Чланови ван радног састава:
 

Величковић, Владимир

 
Инострани чланови:
 

Перт, Арво

Подрека, Борис

Штраус, Иван

 

Одељење за математику, физику и гео-науке
Одељење хемијских и биолошких наука
Одељење техничких наука
Одељење медицинских наука
Одељење језика и књижевности
Одељење друштвених наука
Одељење историјских наука
Одељење ликовне и музичке уметности

 
Име:
Презиме:
Одељење:
Чланство:
Занимање: