Димитрије Стефановић, секретар одељења
Одељење друштвених наука, редовни члан

 

(Панчево, 25.11.1929)
музиколог и филолог

Чланство у САНУ
Одељење друштвених наука: дописни члан од 22.04.1976; редовни од 12.12.1985.

Област рада
музикологија (византијска и стара српска музика)

Школска спрема
диплома Филозофског факултета Универзитета у Београду (германска група, енглески језик и књижевност); магистар (1960) и доктор филозофије Оксфордског универзитета, 1967.

Запослење
Музиколошки институт САНУ (научни саветник, директор од 1979- 2001)

Функције у САНУ
Генерални секретар САНУ од 29. марта 2007. године.

Приступна академска беседа
Стара српска музика. Глас / САНУ. ОДН. 366, 26 (1992) 31-41.

Чланство у другим академијама
ЈАЗУ, 1986; САЗУ, 1987.

Чланство у стручним удружењима
Матица српска (члан Извршног и Управног одбора и секретар Одељења за сценске уметности и музику, 1991, Потпредседник 15.05.2004.)

Уреднички рад
Зборник матице српске за сценске уметности и музику, члан редакције од 22.04.1991.

Биографије и библиографије
Год. / САНУ. 83 (1977) 252-258; 92 (1986) 417-419; 102 (1996) 521-525; 109 (2003) 385-391.

Одбори
Сентандрејски одбор, од 1976; Одбор за речник српскохрватског књижевног и народног језика, члан од 1972; МОО за трећи миленијум, члан од 1982; МОО за проучавање Косова, члан од 1983; МОО за историју српске музике, председник од1979; старословенски одбор, члан од 1982

Признања и награде
Орден СР Немачке - "Крст за заслуге са лентом", 1991 ; Орден Св. Саве 1. степена.