Национални комитет за биоетику Комисије за сарадњу са Унеском Р.Србије, са седиштем у САНУ, основан је 31. октобра 2003. године. Задатак му је да промовише поглед на етичке и легалне садржаје проистекле из истраживања у науци о животу и да даје подстрек размени идеја и информација, првенствено путем едукације из области основних природних наука, посебно генетике и биомедицине.

Биоетика је област која се бави питањима моралног – етичког понашања у oквиру природних наука. Примарно се односи на биолошке и медицинске науке, на њихову међусобну повезаност кроз биомедицину, али и на понашање научника и лекара на послу који обављају у својим установама. Подразумева да се појединци, установе и струке из одговарајућих области придржавају правила и кодекса који су у цивилизованим земљама Европе и света усвојени током протеклих деценија. Законско озваничење етичких принципа у научно-истраживачком раду, као и у медицинској пракси, достигло је најширу примену последњих 20-ак година, а посебно у време када је наша земља била у најдубљој изолацији. Легистратура која је усвајана у Унеско-у и у Савету Европе прихватана је од десетина земаља које су та правила унеле у своје законе и почеле стриктно да их примењују. Наша земља је, после искључења из У.Н. 1992. поново примљена тек децембра 2001. год., а чланица Савета Европе је постала априла 2003. год. Већ октобра 2003. основан је Национални комитет за биоетику Унеско-ове комисије СЦГ, који је 2006. пре-именован у Национални комитет за биоетику Унескове комисије Р.Србије.