Библиотека Вука Стефановића Караџића (1787-1864)
 

У Библиотеци Српске академије наука и уметности налази се лична библиотека Вука Караџића која се састоји од 49 наслова (55 књига). То је све што је сачувано од Вукових личних књига. Вук је у Беч дошао са двадесетак књига, а када је умро у његовој библиотеци налазило се око 1300 наслова. То је била богата приватна билиотека средином деветнаестог века. После Вукове смрти највећи број књига продао је његов син Димитрије Академији наука у Петрограду. Део библиотеке који је из Беча донет у Београд 1894. године састојао се од око 360 наслова: око 60 рукописа, од XIV до XIX века, писма и друга документа из српске прошлости, око 30 карата, атласа и скица, око 60 литографија, затим штампане књиге с краја XV века (ободска штампа), 20 србуља, око 50 књига из XVIII века. Највредније књиге и рукописи предати су Народној библиотеци; књиге које су биле у више примерака дате су Државној штампарији, библиотекама и књижарама; књиге које је Вук написао и оне које говоре о њему дате су Народном музеју за Вукову собу а оне које су биле са Вуковим записима дате су Вуковом одбору који је требало да се бави проучавањем Вуковог дела. Од свих књига из Вукове личне библиотеке сачувано је само 49 наслова (55 примерака) књига у Библиотеци САНУ, затим Српски рјечник из 1852. који се налази у Архиву САНУ, део овог истог Рјечника у Вуковом и Доситејевом музеју и Галетијев географски приручник у Народној библиотеци, који је раније припадао Географском заводу.

У запису који следи описане су књиге које се налазе у Библиотеци САНУ и дати су снимци интересантних страница из тих књига.

Rv 1 Правителствујушчиј совјет сербскиј за времена Кара-Ђорђијева / Караџић, Вук Стефановић
         
Rv 2 Примјери српско-славенскога језика / Караџић, Вук Стефановић
         
Rv 3 Српске народне пјесме. Књ. 2 / Караџић, Вук Стефановић
         
Rv 4 Писменица сербскога језика / Караџић, Вук Стефановић
         
Rv 5 Вуков одговор на Утук г. М. Светића / Караџић, Вук Стефановић
           
Rv 6 Вука Стеф. Караџића и Саве Текелије Писма високопреосвештеноме господину Платону Атанацковићу, православноме владици будимскоме о правопису, са особитијем додацима о српском језику
           
Rv 7 Nekoliko rječih o pravopisu / Babukić, Vjekoslav
         
Rv 8 Coup d'oeil sur la litterature moderne des Serbes / [Ristić, Jovan]
           
Rv 9 Речник географијско-статистични Србије / Гавриловић, Јован
       
Rv 10 Geschaeftsordnung der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (1847)
       
Rv 11 Glas hercegovačke vile turcima [!], Bošnjacim i Hercegovcima na novu godinu 1862.
 
 
 
     
Rv 11a Глас херцеговачке виле
 
 
 
     
Rv 12 Боснија : путевија заметки : (писма к А.С. Хомјакову). III, V, X-XV / Гил'фердинг, Александр Федорович
   
Rv 13 Kleine serbische Grammatik / Karadžić, Vuk Stefanović
         
Rv 14 Der Serbe und seine Poesie / Ignjatović, Jakov
           
Rv 15 Leipziger Allgemeine Zeitung (1837)
           
Rv 16 Литература славјанских народов / Кеппен, Петр Иванович
           
Rv 17 Вук Стефанович Караджич / И.И. Срезневскиј // Московскиј литературниј и учениј сборник (1846)
     
Rv 18 Народне србске приповедке. Св 1,2 / Николић, Атанасије
     
Rv 19 Лазарице или Догађаји за времена кнеза Лазара / Новић-Оточанин, Јоксим
         
Rv 20 Век болгарскаго царја Симеона / Палаузов, Спиридон Николаевич
           
Rv 21 Reise in Serbien im Spaetherbst 1829. Th. 2 / Pirch, Otto von
         
Rv 22 Вук Стефановић Караџић / Розен, Михаило
           
Rv 23 Беседа на опелу др-а Вука Стеф. Караџића / Сандић, Александар
           
Rv 24 Утук или Одговор на Одговор на Ситнице језикословне ... / Хаџић, Јован
           
Rv 25 Краткаја россијскаја историја ... / Строев, Павел М.
         
Rv 26 Volkslieder der Serben / Karadžić, Vuk Stefanović
         
Rv 27 Volksmaerchen der Serben / Karadžić, Vuk Stefanović
         
Rv 28 Србски споменици Млетачког архива (1862)
           
Rv 29 Gruendung der Akademie der Wissenschaften
           
Rv 30 Koenigreich Illyrien [kartografska građa] / Mollo, Tranquillo
           
Rv 31 Karte von der Europaeischen Tuerkey [kartografska građa] / Mollo, Tranquillo
         
Rv 32 Об отношениј јазика славјанскаго к јазикам родственим / Гил'фердинг, Александр Федорович
           
Rv 33 Die Christen in der Tuerkei / Denton, William
         
Rv 34 Приправа за историју свега свијета ради дјеце. Књ. 1 / Schloezer, August Ludwig von
           
Rv 35 Недjељко : народна пjесма јуначка / Утјешеновић-Острожински, Огњеслав
           
Rv 36 Grammatik der illirischen Sprache, wie solche in Dalmatien, Kroatien, Slawonien, Bosnien, Serbien, und von den Illiriern in Ungarn gesprochen wird / Brlić, Ignjat Alojzije
         
Rv 37 В. Лазићу II и још којешта / Даничић, Ђуро
           
Rv 38 Arkiv za povjestnicu jugoslavensku. Knj. 4
           
Rv 39 Лукиана Мушицког Стихотворенија. Кн. 3
           
Rv 40 Pripovitke iz Starog i Novog zakona
           
Rv 41 Забаве за разум и срце. Кн. 3 / Стејић, Јован
         
Rv 42 Slavische Blatter (1865-1866)
           
Rv 43 Slovanske starožitnosti. Dil 1,2 /Šafarik, Pavel Josef
       
Rv 44 Almanach der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (1852)
         
Rv 45 Poésies populaires serbes / [preveo] Dozon, August
           
Rv 46 Српски рјечник / Караџић, Вук Стефановић
       
Rv 47 Wlastencum narodnj našj milownym od Zboru musegnjho pro reč a literaturu českau [1841]
           
Rv 48 Вуков пријевод Новога завјета / Даничић, Ђуро
           
Rv 49 Требник (1821)