Трибина Библиотеке САНУ основана је да приказује јавности нове књиге чланова САНУ, нова издања САНУ и њених института, из свих области наука и уметности. Први уредник Трибине био је академик Никша Стипчевић, управник Библиотеке САНУ од 1991. до 2011. године. Од октобра 2011. године уредник Трибине је академик Миро Вуксановић, управник Библиотеке САНУ.

 
У најави
 

Критичко издање дела Иве Андрића. Коло 1, књ. 1–5 / уредник Зорица Несторовић. – Београд : Задужбина Иве Андрића, 2017

Књ. 1, Приповетке : Српска књижевна задруга, Београд, 1924. / Иво Андрић ; приредио Милан Алексић.
Књ. 2, Приповетке : Српска књижевна задруга, Београд, 1931. / Иво Андрић ; приредила Зорица Несторовић.
Књ. 3, Приповетке 2 : Српска књижевна задруга, Београд, 1936. / Иво Андрић ; приредила Драгана Грбић.
Књ. 4, Нове приповетке : Култура, Београд, 1948. / Иво Андрић ; приредила Марија Благојевић.
Књ. 5, Лица : Младост, Загреб, 1960. / Иво Андрић ; приредила Слађана Јаћимовић.

Поздравна реч: академик Владимир С. Костић, председник САНУ
Говоре: академик Миро Вуксановић, председник Уређивачког одбора
проф. др Радивоје Микић, потпредседник Уређивачког одбора
проф. др Зорица Несторовић, руководилац пројекта и уредник
Свечана сала, уторак 3. април 2018. у 13.00 часова.

 
Приказане књиге у 2019. години
 
 
Аутор/Наслов:
Говорио: