Списак посебних библиотека
 
ПБ 1 Библиотека Михаила Петровића-Аласа
ПБ 2 Библиотека Милана Јовановића-Батута
ПБ 3 Библиотека Стевана Бошковића
ПБ 4 Библиотека Милутина Миланковића
ПБ 5 Библиотека књига издатих за време рата
ПБ 6 Библиотека књига Института за село
ПБ 7 Библиотека Војислава Мишковића
ПБ 8 Библиотека Дејана Медаковића
ПБ 9 Библиотека Валтазара Богишића (фотокопије из архива)
ПБ 10 Библиотека Николе и Светозара Радојчића
ПБ 11 Библиотека Виктора Новака
ПБ 12 Библиотека Милана Будимира
ПБ 13 Библиотека Антона Билимовића
ПБ 14 Библиотека Стјепана Куљбакина
ПБ 15 Библиотека Симе Симића
ПБ 16 Библиотека Миодрага Ибровца
ПБ 17 Библиотека Љубивоја Стефановића (PDF-316KB)
ПБ 18 Библиотека Мирослава Пантића
ПБ 19 Библиотека Мирољуба Тодоровића (PDF-141KB)
ПБ 20 Библиотека Одбора за народне умотворине
ПБ 21 Библиотека „Српска књига у емиграцији"
ПБ 22 Библиотека Бранислава Недељковића
ПБ 23 Библиотека Љубомира Никића
ПБ 24 Библиотека Рајка Веселиновића
ПБ 25 Библиотека Васка Попе
ПБ 26 Библиотека Љубомира Дурковића-Јакшића
ПБ 27 Библиотека Душана Недељковића
ПБ 28 Библиотека Андрије Станојевића
ПБ 29 Библиотека Гојка Николиша
ПБ 30 Библиотека Данила Киша
ПБ 31 Библиотека Бранка Ћопића
ПБ 32 Библиотека Марка Ристића
ПБ 33 Библиотека Миодрага Павловића
ПБ 34 Библиотека Милана и Војислава Грола
ПБ 35 Библиотека Момчила М. Ристића
ПБ 36 Библиотека владике Саве Вуковића
ПБ 37 Библиотека Милана Дединца
ПБ 38 Библиотека Динка Давидова