Документација о члановима Академије
 

Документација о члановима Академије садржи биографске и библиографске податке о члановима Академије од 1842. године до данас.

Академијина збирка фотографија садржи око 10.000 портретних и групних фотографија чланова Академије. Ова збирка обухвата фотографије чланова Друштва српске словесности (1841-1864), Српског ученог друштва (1864-1892), Српске краљевске академије (1886-1947) и Српске академије наука и уметности (1947. до данас).

Збирка аудиовизуелног материјала, установљена у новије време, састоји се, за сада, од CD-ROM-ова, видео и аудио касета.